Openingstijden

Doorgaans is de meubelmakerij met bijbehorende showroom op alle normale werkdagen geopend.

Meubelmakerij Wester
De Stripe 14, 9264 TW Earnewâld

Telefoon 06-20826221
Hindrik Wester

b.g.g. 06-28844514
Gjalt Wester

b.g.g. 06-53727793
Anje Wester-Koopmans